DENISS MIRONOVS aizstāvēs promocijas darbu “Konstrukciju stāvokļa monitoringa sistēmas izstrāde konstrukcijām ekspluatācijas apstākļos” zinātnes doktora grāda iegūšanai.

2023. gada 3. novembrī plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes “RTU P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas 6A, 342. kab., DENISS MIRONOVS aizstāvēs promocijas darbu: (latv. val.) “Konstrukciju stāvokļa monitoringa sistēmas izstrāde konstrukcijām ekspluatācijas apstākļos”, (angl. val.) “Development of structural health monitoring system for structures in operational conditions” zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

– asoc. prof., Dr. sc. ing. Līga Gaile, Rīgas Tehniskā universitāte, promocijas padomes RTU P-06 recenzente;

– asoc. prof., Dr. sc. ing. Andrzej Katunin, Silēzijas Tehnoloģiju universitāte, Glivice, Polija;

– asoc. prof., Dr. sc. ing. Miroslaw Wesolowski, Košalinas Tehniskā universitāte, Košalin, Polija.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties interneta vietnēs RTU Zinātnes resursi Promocijas darbi: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/doctoral_thesis/, Latvijas Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā, e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).

«RTU Gada zinātnieks 2023» profesore Diāna Bajāre.

Svinot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 161. dzimšanas dienu, tradicionāli pasniegtas balvas gada zinātniekam un jaunajiem zinātniekiem, kā arī labākajiem mācībspēkiem. Pirmo reizi pasniegta balva par akadēmiskās vides izcilības veicināšanu. 

Balvu «RTU Gada zinātnieks 2023» saņēma RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) profesore Diāna Bajāre. Viņa ir pirmā tenūrprofesore ne tikai RTU, bet visā Latvijā. Viņas pētniecības intereses saistītas ar inovatīviem būvmateriāliem, to īpašībām un ražošanas tehnoloģijām, otrreizējo materiālu pārstrādi būvmateriālos, ekoloģiskiem būvmateriāliem un plaša lietojuma materiāliem. Ņemot vērā būvniecības un ar to saistītās būvmateriālu ražošanas negatīvo ietekmi uz vidi, D. Bajāres un viņas vadīto studentu pētījumiem ir nozīmīga loma nozares ceļā uz oglekļneitrālu un ilgtspējīgu tautsaimniecību. Pēc D. Bajāres iniciatīvas RTU izveidota arī Baltijā pirmā 3D betona drukāšanas laboratorija.

Balvas «RTU Gada jaunais zinātnieks 2023» saņēmējs, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Telekomunikāciju institūta vadošais pētnieks Toms Salgals, šobrīd veido Nanofotonikas zinātnisko laboratoriju. Laboratorijas mērķis ir RTU attīstīt jaunu pētniecības virzienu – nanofotoniku telekomunikācijās –, pētot un meklējot jaunus optiskos efektus, kas kalpotu par pamatu inovatīvu tehnoloģiju radīšanai, un veicot nanostrukturēto elementu izstrādi un ieviešanu klasiskajās telekomunikāciju un nākotnes kvantu sakaru sistēmās. Viņa pētījumi saistīti ar optisko šķiedru sakaru tīkliem un tehnoloģiju izpēti un izstrādi, kas nodrošina ātrdarbīgus platjoslas interneta savienojumus, datu centra starpsavienojumus utt. Kopā ar kolēģiem viņš uzstādījis arī vairākus ātrgaitas datu pārraides pasaules rekordus dažādās fotonikas jomās.

Savukārt balva «RTU Gada jaunā zinātniece 2023» pasniegta Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (EVIF VASSI) vadošajai pētniecei asociētajai profesorei Ievai Pakerei. Viņa ne vien aktīvi īsteno nacionāla un starptautiska līmeņa pētniecības projektus, kas saistīti ar ilgtspējīgu siltumapgādes sistēmas attīstību, energoefektivitāti, saules enerģiju un citiem atjaunojamajiem energoresursiem, bet arī piedalās sabiedrības informēšanas aktivitātēs, veicinot Latvijas sabiedrības iesaisti energoneatkarības stiprināšanā un valsts energoefektivitātes mērķu sasniegšanā.

Ikgadējos apbalvojumus zinātnē piešķir, izvērtējot RTU akadēmiskā personāla zinātniskās darbības rezultātus un sasniegumus – zinātniskās publikācijas, iegūtos patentus un licences, piesaistītā finansējuma apjomu, dalību zinātniskajos projektos un pasākumos.

Savukārt ar «RTU Akadēmiskās izcilības balvu» universitāte godina mācībspēkus, kuri parādījuši izcilu sasniegumu pedagoģiskajā darbā.

Šogad «RTU Akadēmiskās izcilības balvu» saņēma RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūta vadošā pētniece profesore Līga Gaile, bet «RTU Gada jaunā mācībspēka balvu 2023» – Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras lektore Māra Pudāne. Šogad pirmo reizi pasniedza balvu arī par akadēmiskās vides izcilības veicināšanu, ko saņēma EVIF VASSI profesore Jūlija Gušča. Saņemot balvas, mācībspēki pateicās kolēģiem un studentiem par vidi, kas veicina vēlmi mācīties, iedvesmu, nepārejošu entuziasmu un drosmi.

Balvas labākajiem mācībspēkiem jau tradicionāli atbalsta RTU absolventa Aigara Ločmeļa uzņēmums «Industry Service Partners».

Balvas tika pasniegtas RTU 64. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē. Tajā tika sumināti arī RTU Goda doktora titula ieguvēji – Bergamo Universitātes rektors Sergio Cavalieri, Salento Universitātes rektors Fabio Pollice un Starptautiskā tīrā ūdens institūta Manasasā profesors Ashok Vaseashta.

RTU ir dibināta 1862. gada 14. oktobrī, un toreiz to sauca par Rīgas Politehnikumu, kas tika veidots pēc tolaik Eiropas modernāko – Cīrihes un Karlsrūes – tehnisko augstskolu parauga. Mūsdienās RTU ir starptautiski pazīstama un prestiža zinātnes universitāte, kurā iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU darbības pamats ir zinātne, kā arī inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina Latvijas tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, tādējādi kalpojot par pamatu Latvijas ilgtspējīgai attīstībai. Šobrīd universitāte īsteno stratēģiskas pārmaiņas, lai turpinātu paaugstināt RTU konkurētspēju nacionālā un starptautiskā mērogā, tuvinot to TOP 500 universitāšu līmenim.

 

RTU 64. starptautiskā zinātniskā konference

Rīgas Tehniskās universitātes 64. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde notiks 2023. gada 13. oktobrī plkst. 10.00 Ķīpsalā, auditoriju centrā «Domus Auditorialis», Zunda krastmalā 8, Rīgā.

RTU 64. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēde notiks gan klātienē, gan tiešsaistē.

Zinātnieku naktī RTU apmeklētāji atklāj aizraujošo zinātnes pasauli

Izbaudīt virtuālu braucienu kamaniņu trasē un ekskursiju Ķīpsalā, izzināt skaņas rašanās brīnumu un nākotnes būvniecības un medicīnas tehnoloģijas, vērot liesmojoši eksplozīvus eksperimentus, izgatavot relaksējošas dāvanas, inovatīvus našķus un savu pirmo elektronisko shēmu ar degošām LED gaismiņām – to visu interesenti varēja piedzīvot zinātnieku naktī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Pirmo reizi RTU zinātkāres centrā «Futurimo Rīga» notika arī zinātnes diskotēka.

RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, pulcējās bērni, jaunieši, ģimenes un industrijas pārstāvji, lai iepazītu zinātnieku pētījumus un to izmantošanu ikdienā, apskatītu laboratorijas un caur aizraujošu darbošanos izprastu dažādus fizikas un ķīmijas likumus.

Savukārt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Zinātnieku naktī Eiropas Kodolpētniecības centrā (CERN) strādājošais RTU Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūta direktors Kārlis Dreimanis un studenti interesentus iepazīstināja ar savu darbu CERN. Bija arī iespēja gūt pirmo priekšstatu par bibliotēkā topošo ekspozīciju par šo pasaulē unikālo zinātnes centru.