RTU rektora uzruna darbiniekiem, jauno studiju gadu sākot

2. septembrī plkst. 10.15 RTU auditoriju mājas «Domus Auditorialis» zālē notiks RTU rektora akadēmiķa Leonīda Ribicka tikšanās ar RTU darbiniekiem, lai kopīgi atskatītos uz pagājušajā gadā paveikto un iezīmētu jaunajā studiju gadā sasniedzamos mērķus.

Pasākuma laikā RTU darbinieki, kuri ir godprātīgi strādājuši un snieguši nozīmīgu ieguldījumu RTU attīstībā, saņems Sudraba apbalvojuma zīmes, kas radītas par godu RTU dzimšanas dienai un simbolizē izaugsmi, attīstību un jaunradi.

Rektora uzrunu interesenti varēs vērot arī tiešraidē ORTUSā.

Pirms rektora uzrunas plkst. 10.00 uz sēdi pulcēsies RTU Satversmes sapulces sēde.

Svinīgi atklās atjaunoto BIF ēku

 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) vadībai un saimei, svinīgi tiks atklāta Būvniecības inženierzinātņu fakultātes atjaunotā ēka 1. septembrī plkst. 14.00 Ķīpsalas ielā 6A, klātesot Valsts prezidentam Egilam Levitam.

Līdz ar šīs ēkas atklāšanu tiek pabeigts nozīmīgākais posms Ķīpsalas studentu pilsētiņas infrastruktūras attīstībā – no šī akadēmiskā gada visu RTU fakultāšu studenti studēs mūsdienīgās, energoefektīvās un labi aprīkotās telpās.

Līdz ar ēkas pārbūvi Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) ir ieguvusi modernas studiju un pētniecības telpas. Tur topošajiem būvniecības, ģeodēzijas un kartogrāfijas, transportbūvju, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju profesionāļiem būs iespēja gūt darba tirgū pieprasītas zināšanas un prasmes, bet zinātniekiem – turpināt attīstīt inovatīvas būvniecības un ceļu būves tehnoloģijas un materiālus, rast risinājumus siltumapgādes, ēku energoefektivitātes un ūdens nozares problēmām, kas kļūst arvien aktuālākās kā vietējā, tā globālā mērogā, izvērst digitālo tehnoloģiju izmantošanu dažādos ar būvniecību un ģeomātiku saistītos procesos utt.

BIF ēka būs arī RTU rektorāta mājvieta. Tajā atradīsies arī Zinātnes un inovāciju centrs, kas nodrošina atbalstu studentiem, zinātniekiem un uzņēmumiem inovāciju un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanā.

Svinīgajā ēkas atklāšanā piedalīsies Valsts prezidents, RTU un būvniecības nozares pārstāvji. E. Levits vizītes laikā Ķīpsalas studentu pilsētiņā tiksies arī ar RTU vadību un studentiem, apmeklēs zinātniskās laboratorijas, iepazīsies ar būvniecības inovācijām un zaļajām tehnoloģijām, ko attīsta RTU zinātnieki, kā arī izzinās augstskolā izveidoto inovāciju ekosistēmu. Valsts prezidents studentu pilsētiņā arī iestādīs koku. Svinot RTU 160. jubileju, šogad Ķīpsalā tiek stādīti 160 koki.

Studentu pilsētiņu Ķīpsalā RTU mērķtiecīgi veido par Baltijā lielāko un modernāko inženierzinātņu centru. RTU teritoriālā kompleksa otrās kārtas īstenošanā jau atjaunota ēka Ķīpsalas ielā 6B, ļaujot uz mūsdienīgām telpām pārcelties MTAF, uzbūvēta jauna ēka Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātei, kas iepriekš mita pielāgotās telpās ārpus Ķīpsalas, un auditoriju centrs. Tagad vienuviet Ķīpsalā koncentrējas visas RTU inženierzinātņu fakultātes, Laboratoriju māja, Zinātniskās bibliotēka, studentu dienesta viesnīcas un peldbaseins. Turpinot attīstību, vēl plānota Baltijas Biomateriālu ekselences centra būvniecība.

BIF ēku pārbūvēja SIA «Merks». Projekts īstenots, piesaistot ERAF un Eiropas Padomes attīstības bankas finansējumu: «Rīgas Tehniskās universitātes infrastruktūras attīstība STEM studiju programmu modernizēšanai» (vienošanās Nr. 8.1.1.0/17/I/002), «Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra infrastruktūras attīstība Viedās specializācijas jomās» (Nr. 1.1.1.4/17/I/004), «Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra energoefektivitātes paaugstināšana Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā» (Nr. 4.2.1.2/19/I/020).