Vibrometriskais aprīkojums

Polytec PSV-500-3D

POLYTEC PSV-500-3D ir Polytec 3D skenēšanas vibrometri (PSV-3D), kas nodrošina augstas veiktspējas un augstas precizitātes vibrācijas mērījumus pētniecībā un produktu attīstībā. Konstatētās novirzes formas un Eigena režīmi palīdz inženieriem aizkavēt NVH, akustiku un struktūras dinamiku vai pat ultraskaņas analīzi, kā arī galīgo elementu validāciju (FEM) un nesagraujošo testēšanu (NDT).

PSV-500-3D precīzi analizē parauga struktūru akustiku, dinamiku un vibrāciju izturēšanos. PSV-3D veic pilna lauka mērījumus bez saskares un bez masas iekraušanas visaptverošai analīzei, piem. šķērsgriezuma noteikšana starp sensoru elementiem, virsmas viļņu izplatīšanās nesagraujošā testēšanā vai integrētu sensoru tīklu izstrāde kompozītmateriāliem. PSV-500-3D izmanto mērījumu datus gan laika, gan frekvences jomā, lai testa inženieriem piegādātu jēgpilnas vizualizācijas, attēlus un animētas novirzes formas.

Galvenā funkcija:

Skenēšanas vibrometri nodrošina augstas veiktspējas un augstas precizitātes vibrācijas mērījumus pētniecībā un produktu attīstībā. Tiltu konstrukciju dinamiskās pārbaudes, ēku nesagraujošās pārbaudes, produktu kvalitātes kontrole.

Parametri:

  • bezkontakta lāzera mērīšana
  • pilna laukuma augst telpiskā izšķirtspēja
  •  programmatūra PSV ar atvērto datu un vadības intefeisu
  • paplašināms līdz pilnībā automatizētam RoboVib®
  • izvēles Xtra tehnoloģija uzlabota SNR, atklājot vairāk detaļas

Pakalpojumi:

Mērīšanas instruments bezkontakta mērīšanai, vizualizēšanai un strukturālo vibrāciju analīzei.

Polytec PSV-400

POLYTEC PSV-400 lāzervibrometrs ir bez-kontakta lāzera mērīšanas iekārta paredzēta konstrukciju dinamisko parametru (svārstību frekvenču, svārstību modu, svārstību modu izmaiņu laikā, svārstību modu virsmas liekumu parametru, konstrukciju svārstību dzišanas parametru, utt.) eksperimentāla noteikšanai. Izmantojot pieejamos (analogo vai digitālo) signāla dekoderus ir iespējams nomērīt konstrukcijas svārstību frekvences diapazonā 0..20 MHz, svārstību ātrumu ar precizitāti ± 10 m/s un pārvietojumus diapazonā no nanometra līdz metram. Iekārta sastāv no vadības pults, kas vada visus mērījumu, kontroles, regulācijas un analīzes uzdevumus sistēmas darbības laikā, un bez-kontakta optiskās mērīšanas kameras. Vadības pults nodrošina svārstību signālu konstrukcijai, kuras svārstības, izmantojot bez-kontakta optiskās mērīšanas kameru, tiek nolasīts un digitāli apstrādāts, lai iegūtu konstrukcijas pārvietojumus un to ātrumus.

Galvenā funkcija:

Eksperimentālu dinamisko parametru  (svārstību frekvence, svārstību modulis, pārsprieguma moduļa maiņa svārstību moduļa virsmas izliekuma parametru dizaina izmaiņu vājināšanās parametru utt.) noteikšanas ietvaros.

Parametri:

  • darba temperatūra: +5 … + 40 ° C
  • relatīvais mitrums: ne vairāk kā 80%
  • frekvences svārstību diapazons: 0 … 20 MHz
  • ātruma svārstību precizitāte: ± 10 m / s

Pakalpojumi

Mērīšanas instruments bezkontakta mērīšanai, vizualizēšanai un strukturālo vibrāciju analīzei.

ISI-SYS

ISI-SYS lāzervibrogrāfs ir bez-kontakta lāzera mērīšanas iekārta paredzēta konstrukciju nesagraujošai testēšanai. Ar ISI-SYS lāzervibrogrāfu ir iespējams mērīt deformācijas konstrukcijām, kas pakļautas statiskai, dinamiskai vai termiskai slogošanai. ISI-SYS lāzervibrogrāfs darbojas, izmantojot šerogrāfijas principu – konstrukcijas deformācijas tiek iegūtas izmantojot relatīvo fāzu starpību starp diviem gaismas viļņiem, kas tiek izstaroti no lāzerdiodēm (400mW) un atpakaļ uztverti ar gaismas filtru aprīkotā kamerā (kadru skaits – 25..50 Hz). Tālāk, izmantojot digitālo attēlu korelācijas tehniku, tiek iegūta konstrukcijas deformāciju karte. Minimālais konstrukcijas diagonāles garums – 50 mm. Dinamiskās slogošanas frekvenču diapazons – 0..40 kHz.