Citi veidi, lai sazinātos ar mums

Materiālu un konstrukciju institūts
Ķīpsalas iela 6a, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: +371 6708 9120
Tālrunis: +371 2928 2562
E-pasts: ims@rtu.lv

Kompozītu materiālu un konstrukciju katedra
Ķīpsalas iela 6a, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: +371 6708 9120
Tālrunis: +371 2928 2562
E-pasts: sandris.rucevskis@rtu.lv

Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedra
Ķīpsalas iela 6a, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: +371 6708 9248
Tālrunis: +371 2563 1912
E-pasts: Aleksandrs.Korjakins@rtu.lv

3D betona drukāšanas zinātniskā laboratorija
Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: +371 2636 4777
E-pasts: Maris.Sinka@rtu.lv

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas Nr. 3341000709
PVN reģistrācijas Nr. LV-90000068977
Ķīpslas iela 6a, Rīga, LV-1048
Norēķinu konts: LV46TREL915101S000000
VALSTS KASE
Bankas kods: TREL LV 22

Nosūtīt ziņu

0 + 3 = ?

© Institute of Materials and Structures