Programmatūras aprīkojums

Galīgo elementu aprēķinu programmas

ANSYS – http://www.ansys.com/
LS-DYNA – www.ls-dyna.com
LIRA – http://www.lira.com.ua/en/products/lira/index.php
AXIS – http://axisvm.eu/index.html
ESA COMP – http://www.esacomp.com/

Citas programmas

AutoCAD – https://goo.gl/TVcGTB
MathCAD – http://www.ptc.com/engineering-math-software/mathcad
MATLAB – http://www.mathworks.com/

MKI izstrādātas kompozītmateriālu un konstrukciju modelēšanas, aprēķinu, optimizācijas un identifikācijas metodes.