Statikas aprīkojums

Zwick Z100

Elektromehāniska testēšanas mašīna materiālu īpašību noteikšanai pie statiskas slogošanas stiepē, spiedē un liecē ar maksimālo slodzi līdz pat 100 kN. Paredzēta dažādu materiālu stiprības īpašību noteikšanai ar īpaši lielu precizitāti. Aprīkota ar trīs dažādu diapazonu slodzes devējiem 100 kN, 10 kN un 200 N un atbilstošiem paraugu satvērējiem. Ir pieejama temperatūras kamera ar darba diapazonu -80°C līdz +250°C. Sistēma atbilst DIN EN 10002 T4 Class 1 un aprīkota ar bezkontakta lāzera deformāciju mērītāju ar mērīšanas precizitāti līdz pat 0.1 µm (EN ISO 9513 Class 0.5). Slogošanas ātrums no 0.0005 mm/min līdz pat 1500 mm/min ar precizitāti 0.003% no Vnom.