Prof. Holm Altenbach vieslekcija “Composite Materials: Development – Characterization – Analysis – Applications “ 19. maijā, Ķīpsalā.

Prof. Holm Altenbach ir viens no vadošiem zinātniekiem : kompozītu materiālu / konstrukciju mehānikas jomā ( ne tikai Vācijā , bet arī pasaulē).

Laipni tiek uzaicināti, kā studenti tā arī zinātniskais / akadēmiskais personāls, 19.maijā pl. 16:00;  Ķīpsalas  6B, 422 auditorijā apmeklēt Vācijas viesprofesora lekciju (angļu valodā).

Īsa informācija par Prof. H. Altenbach aktivitātēm:

Izglītība:
Diploms ar izcilību (mašīnu dinamika un stiprums), 1974 – 1980, Fizikas un mehānikas fakultāte, Ļeņingradas Politehniskais institūts (Darba vadītājs: Doc. Dr P.A. Žilins).
Tehnisko zinātņu kandidāts (ekvivalents doktora grādam), 1980 – 1983, Fizikas un mehānikas fakultāte, Ļeņingradas Politehniskais institūts (Darba vadītājs: Prof. Dr. V.A. Palmovs).
Tehnisko zinātņu doktors, 1985 – 1987, Fizikas un mehānikas fakultāte, Ļeņingradas Politehniskais institūts.

Dalība organizācijās:
GAMM (Starptautiskā lietišķās matemātikas un mehānikas asociācija).
EUROMECH (Eiropas Mehāniķu biedrība).

Pašreiz:
Pilntiesīgs profesors (Inženiermehānika) Otto-von-Guericke-University, Mašīnzinību fakultātē, Mehānikas institūtā (kopš 2011), Mehānikas institūta izpilddirektors no
2015. gada.

Cita būtiska informācija:

Publikācijas un lekcijas
– 24 grāmatu (mācību grāmatas, monogrāfijas) autors / līdzautors,
– 59 grāmatu redaktors / līdzredaktors (darbu krājums, rakstu krājums),
– 324 zinātniski recenzēti raksti
– 162 grāmatu ieguldījumi (daļēji recenzēti)
– 118 ieguldījumi konferences materiālos (daļēji recenzēti)
– Aptuveni 552 zinātniskās lekcijas
h koeficients
– Scopus 36, Web of Science 33, Google Scholar 48 (visi), 35 (kopš 2017. gada)
PhD / DSc aktivitātes
– 51 promocijas darba, 3 DSc darbu vadītājs
– 49 doktora darbu recenzents, 11 DSc darbu recenzents

Redaktora darbības:
– Springer sērijas “Advanced Structured Materials” līdzredaktors kopš 2010. gada
– Encyclopedia of Continuum Mechanics līdzredaktors (Pavasaris 2020)
– Žurnāla vadošais redaktors (2004–2014) un galvenais redaktors (2005. gada līdz šim).
– Lietišķās matemātikas un mehānikas žurnāla (ZAMM) vadošais redaktors (2004.–2014. gads) un galvenais redaktors (2005. gada līdz šim) — vecākais mehānikas žurnāls Vācijā (dibināja Ričards fon Misess 1921. gadā).
– žurnāla “Continuum Mechanics and Thermodynamics” padomdevēja redaktore kopš 2011.
– žurnāla “Mechanics of Composite Materials” (Springer) asociētais redaktors kopš 2014.

Forums “Ilgbūtība”

Aicinām RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācībspēkus un darbiniekus klātienē apmeklēt forumu “Ilgbūtību”, kas notiks piektdien, 13. maijā (Fantadroms, Jaunā Teika, Gustava Zemgala gatvē 74).
 Forumā piedalīsies vairāk nekā 20 eksperti un nozares profesionāļi, kuri dalīsies praktiskos pieredzes stāstos par ilgtspējīgiem risinājumiem, idejām un jau realizētiem projektiem, kā arī diskutēs, kādi šobrīd ir priekšnosacījumi tālredzīgai organizācijas darbībai. Forumā būs gan lekcijas, gan ekspertu diskusijas. BIF fakultātei rezervētas 15 bezmaksas vietas dalībai klātienē!
Interesentus lūdzam pieteikties (nosūtot vārds, uzvārds un e-pasta adrese) uz epasta adresi sintija.krasta@rtu.lv līdz pl. 17:00, 11. maijam.
 Vairāk par forumu un lektoriem: https://www.stasti.lv/ilgbutiba/

BIF Zinātnes brokastis 2022. gada 13. maijā plkst. 10:00

Aicinām piedalīties BIF Zinātnes brokastīs 2022. gada 13. maijā plkst. 10:00 Ķīpsalas ielā 6B 313. telpā. Pirmais no regulāri plānotajiem pasākumiem būs veltīts RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes zinātnisko publikāciju konkursam.

Šogad konkursam ir pieteiktas 4 publikācijas, un Zinātnes brokastīs būs iespēja iepazīties tuvāk ar šiem pētījumiem 15-20 minūšu garās prezentācijās:

  1. Impact of impinging jet ventilation on thermal comfort and indoor air quality in office buildings (Prof. A. Borodiņecs)  
  2. Laboratory Investigation of Crumb Rubber in Dense Graded Asphalt by Wet and Dry Processes (dokt. A. Riekstiņš)  
  3. Recycling of Rice Husks Ash for the Preparation of Resistant, Lightweight and Environment-Friendly Fired Bricks (vad. pētn. V. Haritonovs)  
  4. Triboelectrification of Nanocomposites Using Identical Polymer Matrixes with Different Concentrations of Nanoparticle Fillers (vad. pētn. A. Kovaļovs)  

Pasākums plānots klātienē un atbilstoši brokastīm, tāpēc lūgums līdz pasākuma laikam reģistrēties, izmantojot saiti:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-jsNH9jDHM2l6Ac-KFApEK9OYP2B_AK-6rEkfTNkxqkKCdA/viewform?usp=sf_link