Augstākā būvniecības izglītība Latvijā svin 160. jubileju

160. jubileju svinēs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, piedaloties ārvalstu viesiem, industrijas un sadarbības partneriem

«RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte ir Latvijas  būvniecības zināšanu centrs, kur koncentrējas jomas esošie un topošie speciālisti, industrijas pārstāvji un zinātnieki,» uzsver RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns Mārtiņš Vilnītis.

RTU, tolaik Rīgas Politehnikums, dibināta 1862. gadā, bet pirmos studentus tā uzņēma 1863./1864. studiju gadā. Tad darbu arī sāka Inženierzinātņu nodaļa, kurā zināšanas un prasmes apguva nākotnes būvinženieri. Viens no pirmajiem šo nodaļu ar izcilību absolvēja Džordžs Armitsteds, vēlākais Rīgas pilsētas galva. Kopš dibināšanas fakultāti absolvējuši daudzi izcili ēku, ceļu, tiltu, ostu un dzelzceļu būvinženieri, inovatīvu būvmateriālu izstrādātāji un ražotāji, siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju speciālisti, uz kuriem balstās visa ērtai mūsdienu dzīvei nepieciešamā infrastruktūra, ģeodēzisti, ģeomātiķi un virkne citu speciālistu. Fakultāte sekmē arī būvniecības digitalizāciju Latvijā.

Lai novērtētu 160 gados paveikto, 30. augustā RTU pulcēsies gan universitātes saime un studenti, gan ārvalstu viesi, industrijas un sadarbības partneri. Viņiem būs iespēja iepazīt fakultātes laboratorijas, kur mūsdienīgā vidē top zinātniskie atklājumi un inovācijas, kas noder pat kosmosa industrijā, praktiskas iemaņas gūst topošie nozares profesionāļi. Svinību laikā viesi varēs apmeklēt Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūta laboratoriju, kur ne tikai top inovatīvi kompozītmateriāli, bet arī ar jaunām metodēm tiek uzlabotas un prognozētas to īpašības, lai nākotnē dažāda veida būves kalpotu ilgāk, un Ceļu un tiltu katedras laboratoriju, kur top inovatīvi ceļu būves materiāli, piemēram, asfalts ar gumijas riepu piedevu. Savukārt Ģeomātikas katedras laboratorijā būs iespējams novērtēt digitālo dvīņu un citu mūsdienu tehnoloģiju lietojumu nozarē, bet Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijā – redzēt, kā tiek attīstītas modernas vides tehnoloģijas. Viesi apmeklēs arī citas Būvniecības inženierzinātņu fakultātes laboratorijas un iepazīsies ar aktuālākajiem pētījumiem.

Plkst. 13.00 viesi un darbinieki pulcēsies svinīgā pasākumā, kur viņus uzrunās universitātes vadība un nozīmīgāko industrijas un sadarbības partneru pārstāvji. Svinīgajā pasākumā ar RTU Goda darbinieka nosaukumu tiks sveikti arī 17 Būvniecības inženierzinātņu fakultātes darbinieki, kuri fakultātei veltījuši vairāk nekā 20 savas darba dzīves gadu. Līdz šim šo apbalvojumu saņēmuši 59 fakultātes darbinieki.

RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 160. jubileja tiks svinēta visu studiju gadu, piemēram, tiks izdota tai veltīta gadagrāmata, ar fakultātes atbalstu nākamgad iecerēts rīkot Latvijas Būvinženieru savienības simtgadei veltītu zinātniski praktisko konferenci par dažādiem būvniecības industrijai aktuāliem jautājumiem utt.

Pirms jaunā studiju gada RTU saime aicināta uz tikšanos ar rektoru, prorektoriem un padomi

Dienu pirms jaunā studiju gada sākuma, 31. augustā, plkst. 10.00, RTU rektors Tālis Juhna aicina visus kolēģus un studējošos uz tikšanos auditoriju centrā «Domus Auditorialis».

Tikšanās laikā rektors, prorektori un RTU padome iepazīstinās ar aktualitātēm savās darbības jomās. Atskatīsimies uz līdz šim paveikto un pārrunāsim lielākos izaicinājumus, svarīgākās ieceres un  prioritāros uzdevumus, kas mums visiem kopā būs jāīsteno 2023./2024. studiju gadā.

Noslēgumā klātesošajiem būs iespēja kavēties neformālās sarunās pie kafijas tases.

Pasākuma norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē ORTUS, taču aicinām izmantot iespēju pēc vasaras atpūtas atkal pulcēties un satikties klātienē.