Izstrādās kursu produktu un procesu dzīves cikla un izmaksu novērtēšanai

Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) Būvniecības un mašīnzinību fakultātes zinātnieki sadarbībā ar ārvalstu partneriem izstrādās mācību saturu produktu un to ražošanas procesu dzīves cikla un izmaksu analīzei. Kurss būs paredzēts gan doktorantūras studentiem, gan industrijā nodarbinātajiem, un tiks piedāvāts vasaras skolā.

Mācību materiāli tiks izstrādāti Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) zināšanu un inovāciju kopienas «EIT RawMaterials» KAVA projektā EPICENTRE (Educational Platform lIfe Cycle assEssmeNt sTRucturEs).

Projekta laikā tiks organizētas vasaras skolas, kur gan tiešsaistes, gan klātienes sesijās tiks aprobēti izstrādātie materiāli.

RTU partneri projektā ir TalTech Igaunijā, Lulea Tehnoloģiju universitāte Zviedrijā, Aahus universitāte Dānijā un Slovēnijas Nacionālais Būvniecības inženierzinātņu institūts Slovēnijā. RTU ir projekta vadošais partneris, to realizē Būvniecības un mašīnzinību fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta tenūrprofesore Diāna Bajāre, vadošais pētnieks Māris Šinka, pētniece Laura Vītola un Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūta vadošā pētniece Līva Pupure.

Projektam starts dots janvārī, to īstenos trīs gadus.

Apvienojot vairāk nekā 300 vadošo rūpniecības uzņēmumu, universitāšu un pētniecības organizāciju no 20 valstīm, «EIT RawMaterials» ir viens no lielākajiem konsorcijiem pasaulē, kas, izmantojot atbalsta instrumentus, stiprina sadarbību, veicina zināšanu apmaiņu, jaunu uzņēmumu veidošanu un novatorisku risinājumu izstrādi visos produkta dzīves posmos, sākot no izpētes, ieguves un apstrādes līdz aizstāšanai, pārstrādei un aprites ekonomikai.