RTU plāno attīstīt sadarbību ar Trento Universitāti Itālijā

25. maijā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) delegācija viesojās Trento Universitātē (UniTrento) Itālijā, tiekoties ar tās vadības, Starptautiskās sadarbības biroja, Būvniecības, vides un mašīnzinību departamenta, Rūpnieciskās inženierijas departamenta pārstāvjiem.

Vizītē UniTrento piedalījās RTU Studiju departamenta direktors Uģis Citskovskis, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāns profesors Mārtiņš Vilnītis un prodekāns zinātnes jomā Sandris Ručevskis, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes prodekāns zinātnes jomā profesors Aleksejs Kataševs un Latvijas – Itālijas sadarbības centra (LISC) izpilddirektors Ēriks Badamšins.

Tikšanās laikā ar UniTrento rektora delegātu vides ilgtspējas jautājumos profesoru Marco Ragazzi un Starptautiskās sadarbības biroja vadītāju Grazia Callovini RTU pārstāvji guva dziļāku priekšstatu par UniTrento, tās darbības virzieniem studijās, zinātnē un inovācijā nacionālajā un starptautiskajā mērogā. RTU pārstāvjiem informējot par universitāti un tās īstenotajām aktivitātēm, UniTrento pārstāvji īpašu uzmanību pievērsa 22. maijā Bergamo izveidotajam RTU LISC un tā lomai sadarbības veicināšanā starp RTU un augstākās izglītības iestādēm un uzņēmumiem Itālijā. Tāpat puses pārrunāja iespējamo sadarbību studentu un mācībspēku apmaiņā Erasmus+ programmas ietvaros.

Vizītes turpinājumā RTU pārstāvji tikās ar UniTrento Būvniecības, vides un mašīnzinību departamenta pārstāvjiem, M. Vilnītim, S. Ručevskim un Itālijas kolēģiem pārrunājot iespējamo sadarbību studijās un zinātnē. Pēc tam sekoja vizīte Rūpnieciskās inženierijas departamentā, kurā A. Kataševs un UniTrento pārstāvji informēja par darbības virzieniem un pārrunāja iespējamo sadarbību tādās jomās kā materiālu inženierija, mehatronika, kosmosa tehnoloģijas un biomedicīnas inženierija.

Vizītes noslēgumā RTU pārstāvji viesojās Trento pilsētas skolā «Arcivescovile», tiekoties ar tās direktoru Bruno Daves un pārrunājot iespējamos sadarbības modeļus starp RTU, UniTrento un skolu «Arcivescovile». Sarunas laikā puses akcentēja koprades nozīmi STEM mācību jomu popularizēšanā bērnu un jauniešu vidū, procesā iesaistot dažādu valstu akadēmisko personālu un studentus.