Pirms jaunā studiju gada RTU saime aicināta uz tikšanos ar rektoru, prorektoriem un padomi

Dienu pirms jaunā studiju gada sākuma, 31. augustā, plkst. 10.00, RTU rektors Tālis Juhna aicina visus kolēģus un studējošos uz tikšanos auditoriju centrā «Domus Auditorialis».

Tikšanās laikā rektors, prorektori un RTU padome iepazīstinās ar aktualitātēm savās darbības jomās. Atskatīsimies uz līdz šim paveikto un pārrunāsim lielākos izaicinājumus, svarīgākās ieceres un  prioritāros uzdevumus, kas mums visiem kopā būs jāīsteno 2023./2024. studiju gadā.

Noslēgumā klātesošajiem būs iespēja kavēties neformālās sarunās pie kafijas tases.

Pasākuma norisei varēs sekot līdzi arī tiešraidē ORTUS, taču aicinām izmantot iespēju pēc vasaras atpūtas atkal pulcēties un satikties klātienē.