Apstiprināta RTU jauno fakultāšu struktūra

RTU padome ir apstiprinājusi četru jauno fakultāšu, Arhitektūras un dizaina institūta un RTU Latvijas Jūras akadēmijas struktūru. Jaunās fakultātes un Arhitektūras un dizaina institūts darbu sāks 2024. gada 1. janvārī. Martā, izvērtējot fakultāšu un Arhitektūras un dizaina institūta šobrīd apstiprinātās struktūras efektivitāti, to plānots vēl precizēt.

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Būvniecības un mašīnzinību fakultāte tiek veidota, apvienojot Būvniecības inženierzinātņu fakultāti un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti. Tās struktūru veidos abu fakultāšu līdzšinējie institūti, katrā integrējot to struktūrvienības: Aeronautikas institūts, Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts, Mehānikas un mašīnbūves institūts, Transporta institūts, Transportbūvju institūts, Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūts, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts, Būvražošanas institūts, Materiālu un konstrukciju institūts.

Atsevišķas struktūrvienības statusu saglabās Būvmateriālu laboratorija un Ceļu būvmateriālu laboratorija.

Būvniecības un mašīnzinību fakultātes struktūrā būs arī Būvniecības digitalizācijas centrs, Ēku un inženiertehnisko būvju zinātnisko laboratorija un BIF Studentu laboratorija.

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte

Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātē tiks apvienotas četras pašreizējās RTU fakultātes – Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte un Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. Jaunajā fakultātē būs septiņi institūti.

Digitālo humanitāro zinātņu institūtā iekļausies E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātē ietilpstošās struktūrvienības, izņemot Inženierzinātņu vēstures pētniecības centru un Starptautiskās izglītības pētniecības centru.

RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centrs ar abām tā struktūrvienībām darbosies Zinātniskās bibliotēkas pakļautībā. Savukārt Starptautiskās izglītības pētniecības centrs turpmāk būs Starptautiskās sadarbības departamenta struktūrvienība.

Fotonikas, elektronikas un elektronisko sakaru institūtā integrēs Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē ietilpstošās struktūrvienības.

Lietišķo datorsistēmu institūtu veidos tā trīs katedras un abas Viedo datortehnoloģiju institūta katedras.

Informācijas tehnoloģijas institūtā integrēs abas tā līdzšinējās katedras.

Lietišķās matemātikas institūts un abas tā katedras apvienosies ar Vides modelēšanas centru un Skaitļošanas centru.

Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūtā iekļaus visas tā līdzšinējās katedras un laboratorijas.

Enerģētikas institūta sastāvā iekļaus tā esošo katedru un centru.

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātē, kas tiek veidota uz Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes bāzes, tai pievienojot Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu, kas patlaban ir Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, un Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūtu, kas, savukārt, patlaban ir Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, būs septiņi institūti. Turpinās darboties Materiālu un virsmas tehnoloģiju institūts, Daļiņu fizikas un paātrinātāju tehnoloģiju institūts, Tehniskās fizikas institūts, kurā integrēs tā trīs struktūrvienības, un Biomateriālu un bioinženierijas institūts, kurā transformēsies esošais Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts un tā katedra, centrs un laboratorija.

Apvienojot Lietišķās ķīmijas institūtu, tā katedru, Polimērmateriālu institūtu, tā katedru un laboratoriju, kā arī Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtu un tā katedru, tiks izveidots Ķīmijas un ķīmijas tehnoloģiju institūts.

Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā integrēs abas esošās institūta katedras, savukārt Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūtā – tā katedru, centru un laboratoriju.

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Jaunajā Inženierekonomikas un vadības fakultātes struktūrā ietilps divi institūti.

Ekonomikas un uzņēmējdarbības institūtā apvienosies esošais Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts ar tajā ietilpstošajām struktūrvienībām, izņemot Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedru.

Apvienojot Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedru, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūtu, Darba un civilās aizsardzības institūtu un Ražošanas kvalitātes institūtu, tiks izveidots Pārvaldības un drošības institūts.

Fakultātes struktūrā iekļauta arī Starptautisko programmu nodaļa un BALTECH studiju centrs.

Arhitektūras un dizaina institūts

Arhitektūras un dizaina institūtā darbosies Arhitektūras skola, ko veidos visas šobrīd Arhitektūras fakultātē ietilpstošās struktūrvienības, un Dizaina tehnoloģiju centrs, kuru veidos, apvienojot abas līdzšinējā Dizaina tehnoloģiju institūta katedras.

RTU Latvijas Jūras akadēmija

RTU Latvijas Jūras akadēmijā tiks saglabāts līdzšinējais Kuģošanas vadības un navigācijas centrs, Jūras inženierijas centrs, Latvijas Jūras akadēmijas mācību centrs un Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola.

Četru jauno fakultāšu, Arhitektūras un dizaina institūta un RTU Latvijas Jūras akadēmijas struktūrshēma