Rīgas Tehniskās universitātes 5. starptautiskā konference “Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas” (IMST 2022), Rīgā 28.-30.09.2022.

Rīgas Tehniskās universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte ar prieku aicina inženierus un zinātniekus no visas pasaules apmeklēt 5. starptautisko konferenci “Inovatīvi materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas” (IMST 2022), kas notiks Rīgā 28.-30. 2022. Konferenci organizē RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte sadarbībā ar EIT RawMaterials Baltic HUB.

Konferences mērķis ir popularizēt un apspriest jaunākos rūpniecisko un akadēmisko pētījumu rezultātus progresīvu konstrukciju un ēku analīzē un projektēšanā; inovatīvi, ekoloģiski un energoefektīvi būvmateriāli; apkopes, pārbaudes un uzraudzības metožu izstrāde; strukturālā vadība; ilgtspējīga un droša transporta infrastruktūra. Konference paredzēta būvniecības nozares zinātniekiem, inženieriem, studentiem, vadītājiem un profesionāļiem, sniedzot iespēju dalīties ar jaunākajiem sasniegumiem, apspriest jaunākos sasniegumus un aktualizēt aktuālos izaicinājumus. Dalībniekiem tiks dota lieliska iespēja veidot kontaktus, kā arī satikties ar kolēģiem un draugiem.

Visas pieņemtās tēzes tiks iekļautas drukātajā konferences tēžu grāmatā. Pilni raksti tiks recenzēti, un pieņemtos rakstus plānots publicēt IOP konferenču sērijā: Materiālu zinātne un inženierija, ko indeksē SCOPUS un Web of Science.

Seko informācijai imst.rtu.lv