Sākot no 1. marta, RTU studijas notiek klātienē

Sākot no 1. marta, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) studiju process notiek klātienē, uzrādot sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu vai arī klīniskās universitātes slimnīcas konsīlija lēmumu par  vakcinācijas atlikšanu uz noteiktu laiku. Atrodoties RTU telpās, studentiem, mācībspēkiem, zinātniekiem un administratīvajam personālam ir jālieto medicīniskās sejas maskas vai arī FFP2 respiratori. RTU netiek pieļauta to personu klātbūtne, kurām ir elpceļu infekcijas slimību pazīmes. 

Studiju process – iespēju robežās klātienē

Klātienē studiju process ir atļauts, ja studentu grupa, kas atrodas vienā telpā, nepārsniedz 100 cilvēku, stingri ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus. Nodarbības, kurās vienlaikus piedalās vairāk nekā 100 cilvēku, ir jānodrošina attālināti.

Tomēr, izvērtējot epidemioloģisko situāciju un ņemot vērā studiju programmas specifiku, RTU fakultāšu dekāni, kā arī RTU Rīgas Biznesa skolas (RBS) un reģionālo studiju un zinātnes centru direktori ir tiesīgi pieņemt pamatotu lēmumu par studiju programmas kursa pilnīgu vai daļēju norisi attālināti, nodrošinot studiju kvalitātes līmeņa saglabāšanu.

Savukārt vakcināciju uzsākušās personas studiju procesā drīkst piedalīties tikai attālināti. Mācību materiāli ir atrodami iekštīklā ORTUS, e-studiju sadaļā, un mācībspēkiem nav pienākuma nodrošināt visa studiju procesa dublēšanu klātienē un attālināti.

Zinātniskajā bibliotēkā – tikai ar sertifikātiem

RTU Zinātnisko bibliotēku klātienē drīkst apmeklēt tikai personas, kuras ir uzrādījušas sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu, uzrādot darbinieka vai studenta apliecību ar RTU izsniegtu hologrāfisko uzlīmi, kas apliecina sertifikāta esamības faktu, vai arī Covid-19 sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu, transporta vadītāja apliecību, RTU darbinieka apliecību vai studenta apliecību

Lietotāji, kuriem nav Covid-19 sertifikātu, attālināti var rezervēt grāmatas līdzņemšanai un tās saņemt bibliotēkas 1. stāvā, Paula Valdena ielā 5 darba laikā. Grāmatas nodot var pašapkalpošanās grāmatu nodošanas aparātā pie bibliotēkas ieejas no Zunda kanāla puses.
Saziņai ar bibliotēku jāizmanto e-pasts un tālrunis. Kontaktinformācija atrodama RTU mājaslapā.

Darba organizācija – ievērojot epidemioloģiskās prasības

Darba pienākumu veikšanā un pakalpojumu sniegšanā RTU piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu sertifikātu. Visām personām, ierodoties RTU telpās, jāuzrāda darbinieka vai studenta apliecība ar RTU izsniegtu hologrāfisko uzlīmi, kas apliecina sertifikāta esamības faktu, vai sertifikāts un personu apliecinošs dokuments, transportlīdzekļa vadītāja apliecība vai studentu apliecība. Personām bez sertifikāta RTU telpās ieeja aizliegta.

RTU neveicina darbinieku pulcēšanos darba telpās gadījumos, kas nav saistīti ar tiešo darba pienākumu veikšanu.

Zinātniskā darbība klātienē notiek epidemioloģiski drošā vidē, ievērojot visas nepieciešamās epidemioloģiskās drošības prasības.