In Memoriam. Rolands Rikards (15.12.1942–02.02.2022)

2. februārī 79 gadu vecumā mūžībā aizsaukts zinātnieks, profesors un politiķis Rolands Rikards. Atvadīšanās no Rolanda Rikarda notiks trešdien, 9. februārī, plkst. 12 Rīgas Krematorijā.

Rolands Rikards dzimis 1942. gada 15. decembrī Rīgā. 1966. gadā absolvējis Rīgas Politehniskā institūtu. No 1966. līdz 1981. gadam viņš strādāja Polimēru mehāniskas institūtā par zinātnisko līdzstrādnieku.

1970. gadā Rolands Rikards aizstāvēja tehnisko zinātņu kandidāta grādu un turpināja darbu Rīgas Politehniskajā institūtā kā Materiālu pretestības katedras docents.

Tehnisko zinātņu doktora grādu Rolands Rikards aizstāvēja 1983. gadā Maskavas Elektronikas mašīnbūves institūtā. Dažus gadus vēlāk viņš kļuva par Materiālu stiprības katedras profesoru.

No 1994. gada Rolands Rikards bija Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātes profesors. 2001. gada viņam tika uzticēti RTU Materiālu un konstrukciju institūta direktora pienākumi.

No 1990. līdz 1992. gadam Rolands Rikards bija Baltijas valstu sadarbības žurnāla «Revue Baltique» redaktors.

1997. gadā viņš kļuva par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli.

Rolanda Rikarda zinātniskās intereses bija saistītas ar kompozītu un polimēru materiālu mehāniku, materiālu īpašību optimizāciju un identifikāciju, kompozītu materiālu plīsuma mehāniku, čaulu teoriju, galīgo elementu metodi.

Viņš ir vairāk nekā 300 zinātnisku darbu, tajā skaitā piecu monogrāfiju, autors.

Rolandam Rikardam rūpēja Latvijas nākotne. 1988. gadā  Rolands Rikards bija viens no Rīgas Politehniskā institūta Latvijas Tautas frontes atbalsta grupas dibinātājiem. No 1990. līdz 1993. gadam viņš bija Augstākās Padomes deputāts. Būdams viens no četriem sākotnējiem 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas autoriem, viņš ir devis neatsveramu ieguldījumu Latvijas valsts atjaunošanā.

Rolands Rikards strādāja pie Latvijas Republikas pilsonības atjaunošanas likuma, Imigrācijas likuma, Konstitucionālā likuma par cilvēka un pilsoņu tiesībām un pie 5. Saeimas vēlēšanu likuma. Viņš aktīvi darbojās Eiropas Kustībā Latvijā. No 1993. līdz 1994. gadam Rolands Rikards bija Tieslietu ministra Egila Levita padomnieks.

Rolands Rikards apbalvots ar 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. 1996. gadā viņš saņēmis Fridriha Candera balvu par pētījumiem kompozītu materiālu mehānikā. Par nopelniem zinātniskajā darbā viņam 1997. gadā piešķirta Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīme. 2000. gadā Rolands Rikards saņēmis arī III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

Latvijas zinātni ir skāris smags zaudējums, spilgta zinātnieka un politiķa dzīve ir noslēgusies. Rīgas Tehniskā universitāte izsaka visdziļāko līdzjūtību Rolanda Rikarda tuviniekiem, draugiem un kolēģiem.