Būvniecības inženierzinātņu fakultātes zinātnieki iepazīstina ar starptautiski nozīmīgiem pētījumiem

Lai veicinātu komunikāciju un sadarbību pētnieku starpā un motivētu viņus publicēties starptautiskos zinātniskos žurnālos ar augstu ietekmes faktoru, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) rīko Zinātnes brokastis un publikāciju konkursu.

Zinātnes brokastis notiek trīs līdz četras reizes gadā. Šā gada pirmajās BIF Zinātnes brokastīs 10. martā ar prezentācijām uzstājās zinātnieki, iepazīstinot ar pieciem pētījumiem, kuri pieteikti BIF publikāciju konkursā.

Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras asociētā profesore Kristīna Kokina un Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras pētniece Iveta Pugajeva iepazīstināja ar publikāciju «Consumption trends of pharmaceuticals and psychoactive drugs in Latvia determined by the analysis of wastewater», bet Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks Sandis Dejus – ar publikāciju «Detection of SARS-CoV-2 RNA in wastewater and importance of population size assessment in smaller cities: An exploratory case study from two municipalities in Latvia». Abas publikācijas parāda notekūdeņu monitoringa izmantošanas plašās iespējas gan Covid pandēmijas apkarošanā, gan dažādu ar sabiedrības veselību un paradumiem saistītu jautājumu risināšanā. Abi pētījumi ir starpdisciplināri un tie ir tapuši, RTU zinātniekiem cieši sadarbojoties gan ar Latvijas zinātnisko institūtu zinātniekiem, gan industriju.

Savukārt Ceļu un tiltu katedras zinātnieki savās publikācijās pievērsušies inovatīviem ceļu būvniecības materiāliem. Ceļu un tiltu katedras vadošais pētnieks Viktors Haritonovs Zinātnes brokastīs dalījās ar pieredzi, gatavojot publikāciju «Rheological and Chemical Evaluation of Aging in 100% Reclaimed Asphalt Mixtures Containing Rejuvenators», bet zinātniskais asistents Artūrs Riekstiņš – publikāciju «Economic and Environmental Analysis of Crumb Rubber Modified Asphalt».

Tikmēr 3D betona drukāšanas zinātniskā laboratorijas vadošā pētnieka Māra Šinkas un BIF tenūrprofesores Diānas Bajāres publikācija «Combined in situ and in silico Validation of a Material Model for Hempcrete», kas tapusi sadarbībā ar Latvijas universitātes kolēģiem, veltīta inovatīva celtniecības materiāla – kaņepju betona – veiktspējas novērtēšanai un validācijai.

BIF Zinātnes brokastīs pētnieki ne vien iepazīstina ar saviem pētījumiem, bet dalās arī pieredzē, sagatavojot publikācijas, sadarbojoties ar citu jomu zinātniekiem utt. Notiek arī diskusijas ar interesentiem.

BIF Zinātnes brokastis un publikāciju konkurss tiek organizēts pēc BIF prodekāna zinātnes jomā Sandra Ručevska iniciatīvas un BIF Fakultates zinātnes komisijas atbalsta.

Publikāciju konkurss šogad tika organizēts otro reizi ar mērķi mudināt BIF zinātniekus veidot kvalitatīvas publikācijas un publicēties nozares vadošajos žurnālos. Konkursā var piedalīties zinātnieki, kuri iepriekšējā gadā publicējuši rakstu Q1 žurnālā, kas ir arī nozares vadošo 10 žurnālu rangā (SCImago Journal Rank). Konkurss tiek izsludināts gada sākumā. BIF zinātnes komisija izvērtē pieteiktās publikācijas un lemj par 3000 eiro lielu naudas balvu piešķiršanu trīs labāko publikāciju autoriem.

Šogad konkursā tika pieteiktas piecas publikācijas. Izvērtējot tās, Fakultātes zinātnes komisija lēma trešās vietas naudas balvu sadalīt starp trim publikācijām, piešķirot katras publikācijas autoriem 1000 eiro.