EDUARDS SKUĶIS aizstāvēs promocijas darbu “Vibrācijas korelācijas tehnika cilindrisko konstrukciju nestspējas novērtēšanā”

Rīgas Tehniskās universitāte precizē oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” 2022.gada 13.decembra, laidiena Nr. 241, OP 2022/241.PM1, publicēto paziņojumu, pārceļot Eduarda Skuķa promocijas darba aizstāvēšanas datumu no 2023.gada 20.janvāra uz 17. martu plkst. 14.15 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomē “RTU P-06” atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas 6A 342. kab.

EDUARDS SKUĶIS aizstāvēs promocijas darbu: “Vibrācijas korelācijas tehnika cilindrisko konstrukciju nestspējas novērtēšanā”, (angl.val.) “Vibration Correlation Technique for Cylindrical Structural Safety Assessment”, zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

– prof., Dr.sc.ing. Dmitrijs Serdjuks, Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;

– prof., Ph.D. Haim Abramovich, Technion-Izraēlas tehnoloģiju institūts, Izraēla;

– prof., Ph.D. Chiara Bisagni, Delftas tehnoloģiju universitāte, Nīderlande.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties interneta vietnēs RTU Zinātnes resursi Promocijas darbi: https://ortus.rtu.lv/science/lv/publications/doctoral_thesis/, Valsts Nacionālajā Digitālajā bibliotēkā, e-grāmatu platformā: https://ebooks.rtu.lv/, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem → Promocija → Promocijas darbi).