RTU studentu konference

RTU studentu konference 2022. g. 21.aprīlī plkst. 10:00, Ķīpsalas iela 6B. – BIF. 104. (1.stāvs) vai attālināti

Sekcijas nosaukums: „BŪVMATERIĀLI UN BŪVIZSTRĀDĀJUMI”

Zinātniskais vadītājs: Prof. Aleksandrs Korjakins

Komisijas locekli: Prof. Diāna Bajāre, Vad.pētn. Genadijs Šahmenko

 

Programma:

1. Jelizaveta Zoriča (Jelizaveta.zorica@rtu.lv) “Ģipša saistviela uz otrreizējo izejvielu (ģipškartona) bāzes”, zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Ģirts Būmanis

2. Iļja Baranovskis (iljakaa@gmail.com) “Degradācijas pakāpes noteikšana izmantojot ultraskaņas inovatīvu tehnoloģiju USS”, zinātniskais vadītājs Dr.sc.ing. Aleksandrs Korjakins

Lūgums pievienoties konferencei no ORTUSā izmantojot TEAMS MS un aicinājumu vai kalendāru. Prezentācijas laiks 5-10 minūtes un 5 minūtes jautājumiem

 

STUDENT CONFERENCE WAS ORGANISED WITH SUPPORT OF EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND PROJECT “A NEW CONCEPT FOR LOW-ENERGY ECO-FRIENDLY HOUSE”, GRANT AGREEMENT NO 1.1.1.1/19/A/017.