Untitled Document

Institūts


Kompozīto materiālu un konstrukciju katedra


Andris Čate
Materiālu un konstrukciju institūta direktors, profesors,
Dr. sc. ing., Latvijas ZA korespondētājloceklis
e-pasts: and_catelatnet.lv


Kaspars Kalniņš
Vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.
e-pasts: kaspars.kalninssigmanet.lv


Jevģēnijs Barkanovs (cv)
Profesors, vadošais pētnieks,
Dr. sc. ing.
e-pasts: barkanovlatnet.lv


Edgars Labāns
Pētnieks, M. sc. ing.
e-pasts: edgars.labansrtu.lv


Sandris Ručevskis
Vadošais pētnieks, Dr. sc. ing.
e-pasts: sandris_rbf.rtu.lv


Oļģerts Ozoliņš
Pētnieks, M. sc. ing.
e-pasts: olgertsbf.rtu.lv


Andrejs Kovaļovs
Pētnieks, M. sc. ing.
e-pasts: kovalovsbf.rtu.lv


Eduards Skuķis
Pētnieks, M. sc. ing.
e-pasts: edskukisbf.rtu.lv


Pavels Akišins
Pētnieks, M. sc. ing.
e-pasts: pavels.akisinsrtu.lv


Jana Galilejeva
Vecākā laborante
e-pasts: jana.galilejevartu.lv


Egija Leite
Vecākā laborante
e-pasts: egija.leite_1rtu.lv
Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupaAleksandrs Korjakins
Būvmateriālu un būvizstrādājumu profesora grupas vadītājs
Profesors, Dr. sc. ing.
e-pasts: alekslatnet.lv
 


Riga Technical University