Citi veidi, lai sazinātos ar mums

Materiālu un konstrukciju institūts
Ķīpsalas iela 6a, Rīga, LV-1048, Latvija
Tālrunis: +371 67089124
Fakss: +371 67089254
E-pasts: ims@rtu.lv

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas Nr. 3341000709
PVN reģistrācijas Nr. LV-90000068977
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Norēķinu konts: LV46TREL915101S000000
VALSTS KASE
Bankas kods: TREL LV 22

Nosūtīt ziņu

5 + 2 = ?

© Institute of Materials and Structures