Viedie materiāli un konstrukcijas

Šis pētījumu virziens ir saistīts ar viediem materiāliem un konstrukcijām. Kompozītu konstrukciju aktīvā kontrole, izmantojot pjezoelektriskos sensorus un aktuatorus, galīgo elementu modelēšanu un aprēķiniem. Šī principa ietvaros tiek izmantoti sensori un aktuatori, lai kontrolētu konstrukciju mehānisko uzvedību, izmantojot pjezoelektrisko efektu mākslīgai piepūļu izraisīšanai konstrukcijā. Tiešais efekts (elektriskā lauka ģenerēšana kā reakcija uz mehāniskām deformācijām) tiek izmantots pjezoelektriskajos sensoros; apgrieztais efekts (mehāniskās deformācijas kā reakcija uz elektrisko lauku) tiek izmantots pjezoelektriskajos aktuatoros. Pjezoelektriskie materiāli kā PZT un MFC var tik izmantoti “inteliģentajās” konstrukcijās kā sensori un/vai aktuatori tādiem mērķiem kā formas kontrole un aktīvā vibrāciju slāpēšana.