Kompozītu materiālu konstrukciju un tehnoloģisko procesu optimizācija

Šis pētījumu virziens ir saistīts ar kompozītu materiālu un konstrukciju optimizētu īpašību projektēšanu. Ir radīta jauna optimizācijas metode, kas balstīta uz eksperimentu plānošanu un atbildes virsmas metodi. Šī metode sastāv no četriem soļiem: optimāla eksperimentu plāna atrašana, materiāla un konstrukcijas īpašību noteikšana eksperimentu plāna punktos, izmantojot datoraprēķinus vai natūras eksperimentus, iegūto īpašību aproksimācija ar vienkāršām matemātiskām funkcijām interesējošajā apgabalā un optimizācija, izmantojot aproksimāciju funkcijas un noteiktos ierobežojumus. Ir izveidotas datorprogrammas kompozītu materiālu un konstrukciju optimālai projektēšanai.