Plānsienu konstrukciju noturība

Šis pētījumu virziens ir saistīts ar slāņainu kompozītu atslāņošanās procesu skaitlisku modelēšanu un eksperimentālu izpēti. Pētījumi ir veikti dažādiem kompozītiem (oglekļa šķiedras/epoksīdu, stikla šķiedras/epoksīdu ar dažādu šķiedru virsmas apstrādi). Ir izveidots sabrukuma kritērijs, ar kuru var prognozēt starpslāņu sabrukumu dažādos slogojuma gadījumos.