Konstrukciju tehnoloģiskā stāvokļa monitorings

Viens no modernākajiem un perspektīvākajiem risinājumiem konstrukciju tehniskā stāvokļa monitoringam ir uz svārstībām balstītu bojājumu identifikācijas metožu apvienojums ar konstrukcijās integrētiem sensoriem. Šajā gadījumā konstrukciju dinamiskie raksturlielumi tiek iegūti no konstrukcijās integrētiem sensoriem, izmantojot konstrukciju dabiskās svārstības ekspluatācijas laikā, vai arī sensoru ierosinātās svārstības, izmantojot konstrukciju aktīvo kontroli. Sekojoši šāda risinājuma priekšrocība ir iespēja veikt konstrukciju tehniskā stāvokļa monitoringu tiešsaistes režīmā (reālā laikā), neizmantojot papildus iekārtas, kā arī nākotnē, izstrādājot tā sauktās viedās konstrukcijas, būtu iespējams uzticēt šo uzdevumu datoram. Efektīvi konstrukciju tehniskā stāvokļa monitoringa risinājumi reālā laikā ļautu palielināt konstrukciju drošību, pagarināt ekspluatācijas laiku, samazināt apkopes izmaksas un prognozēt konstrukcijas atlikušo darba mūžu.