Kompozītu materiālu un konstrukciju dinamika un svārstību dzišana

Šis pētījumu virziens ir ar svārstību slāpēšanas aprēķiniem sendviča tipa un slāņainiem kompozītiem un to konstrukcijām. Svārstību dzišanu modelēšana tiek veikta, sākot no šķiedru un matricas vai atsevišķa slāņa līmeņa. Tiek apskatīti sekojoši svārstību dzišanas modeļi: viskozais un viskoelastīgais (hiperelastīgais), strukturālais un ārējais. Ir ticis apskatīts arī no frekvences atkarīgas viskoelastīgās slāpēšanas modelis. Analizējot brīvās svārstības, frekvences un pārejošās atbildes tiek noteikti dinamiskie raksturlielumi (slāpētās frekvences, svārstību formas, zuduma koeficienti, pārvietojumi frekvenču un laika laukos.