Bojājumu identifikācija kompozītu materiālu konstrukcijās

Šis pētījumu virziens ir saistīts ar bojājumu identifikāciju kompozītu materiālu konstrukcijās. Institūtā tiek izstrādātas metodes, kas paredzētas tādu konstruktīvo elementu kā sijas, plātnes un sendviča tipa paneļi bojājumu identifikācijai, izmantojot konstrukciju dinamiskos raksturlielumus – pašsvārstību frekvences un to svārstību formas. Metodēm nepieciešamā informācija – eksperimentālās konstrukciju pašsvārstību frekvences un atbilstošās šo frekvenču svārstību formas var tikt iegūtas, izmantojot gan bez-kontakta lāzera vibrometrijas iekārtas, gan tādas būvniecības nozarē plaši izmantotas iekārtas kā akselometri un deformāciju mērītāji. Bojājumu noteikšanas indeksi tiek izstrādāti gan vienas dimensijas, gan divu dimensiju telpās, tādējādi nodrošinot bojājuma zonas lieluma un vietas lokalizācijas identifikāciju kā homogēnos materiālos tā kompozītmateriālos, kā arī  gan sijas tipa, gan plātnes tipa konstrukcijās.