Kompozītu materiālu un konstrukciju aprēķini, modelēšana un projektēšana

Šis pētījumu virziens ir saistīts ar statiski un dinamiski slogotu kompozītu konstrukciju galīgo elementu aprēķiniem. Ir izveidoti galīgo elementu modeļi slāņainu kompozītu un sendviča tipa stieņu, plātņu un čaulu aprēķiniem. Kompozītu konstrukciju galīgo elementu modelēšana tiek veikta, ietverot kompozītā materiāla mikromehānikas aprēķinus viena slāņa vai matricas un šķiedru līmenī. Ir veikti pētījumi kā savienot kompozītmateriālu uzvedību mikro līmenī (šķiedra, matrica, slānis) ar materiāla un konstrukcijas uzvedību makro līmenī (stienis, plātne, čaula). Tiek izmantotas datorprogrammas kompozītu konstrukciju galīgo elementu aprēķiniem.