Promocijas darba aizstāvēšana 2019. gada 17. maijā plkst. 15.00

2019. gada 17. maijā plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares promocijas padomes “RTU P-03” atklātā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 1, 101. telpā, RIMS JANELIUKŠTIS aizstāvēs promocijas darbu “Uz pašsvārstību formu pārveidojumiem un uzraudzīto mašīnapmācību balstītā konstrukciju bojājumu identifikācija” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

– Dr.sc.ing. Jānis Andersons (Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts);

– Dr.habil.sc.ing. Andrzej Katunin (Silēzijas Tehnoloģiju universitāte, Polija);

– PhD Manuel Chiachio Ruano (Granadas universitāte, Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5), Valsts Nacionālajā bibliotēkā (Mūkusalas ielā 3) un interneta vietnē http://www.rtu.lv (Zinātne > Doktora līmeņa studijas > Promocija > Promocijas darbi).

Aicina piedalīties kosmosa tehnoloģiju konkursā

Zinātniskās institūcijas un uzņēmumi līdz 1. maijam var pieteikties konkursā, lai piedalītos Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) projektos kosmosa tehnoloģijās. Dalībniekiem no Latvijas sadarbībā ar EKA ekspertiem ir iespēja radīt inovatīvus un starptautiski konkurētspējīgus produktus ar augstu pievienoto vērtību. EKA programmā pieejamais finansējums ir  2 milj. eiro.

Informāciju par konkursu var iegūt  Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) mājaslapā. Informācija par  Latvijas dalību EKA projektos saņemama, sazinoties ar IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta vecāko ekspertu Kasparu Karoli – kaspars.karolis@izm.gov.lv vai 67047996.

21. martā plkst. 8.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3 notiks seminārs, kurā būs iespējams iegūt plašāku informāciju par šo konkursu.

RTU studenti aicina uz vafeļu torņu būvēšanas sacensībām

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Studentu pašpārvalde rīko tradicionālās vafeļu torņu konstruēšanas sacensības «Vafeļu inženieris 10», kas notiks ceturtdien, 7. martā, plkst. 16.00 Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 8.

Sacensības norisināsies divās kategorijās – «Augstākais tornis» un «Dizaina objekts» – un tajās no sešām vafeļu plāksnēm un vienas šokolādes tāfelītes būs jāuzbūvē vafeļu tornis vai kāds dizaina objekts. Uzvarēs komanda, kas uzbūvēs visaugstāko un izturīgāko konstrukciju.

Torni drīkstēs būvēt tikai no sacensību organizētāju izsniegtajām vafeļu plāksnēm un šokolādes. Uzvarēs komanda, kas būs uzbūvējusi visaugstāko torni, kas vismaz piecas sekundes spēs noturēt 250 ml smagu skārdeni, ko novieto īpaši šim mērķim izveidotā platformā.

Savukārt dizaina objekts tematiski būs jāveido tā, lai tas atspoguļotu sacensību organizētāju definēto tematu, kuru sacensību dalībnieki uzzinās, sākot darbu. Uzvarēs sarežģītākais, tematam atbilstošākais un radošākais veidojums.

Katrai komandai bez vafelēm un šokolādes darbam tiks piešķirts lineāls, papīra nazis, papīrs, zīmulis, plastmasas karotīte, kā arī šokolādes kausēšanas trauki un tiks nodrošināts karsts ūdens.

Darbu konstruēšanai atvēlētas trīs stundas – no plkst. 17.00 līdz 20.00. Pēc tam sāksies darbu vērtēšana. Kategorijas «Augstākais tornis» uzvarētājam būs iespēja doties ceļojumā.

Sacensībās aicināti dalīties studenti, skolēni, uzņēmumu pārstāvji un citi interesenti, kuri vēlas pārbaudīt savas prasmes vafeļu objektu konstruēšanā. Potenciālajiem dalībniekiem jāizveido komanda trīs cilvēku sastāvā un līdz 6. marta plkst. 23.59 jāaizpilda reģistrācijas anketa.

Pagājušajā gadā vafeļu inženieru sacensībās, izveidojot 2 metrus augstu torni, kategorijā «Augstākais tornis» uzvaras laurus plūca «PWr team» – komanda no Polijas. Savukārt kategorijā «Dizaina objekts» uzvarēja komanda «Ulmaņlaiku inženieri».

Pasākuma lapa Facebook.

Par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēts Jevgenijs BARKANOVS

Ceturtdien, 29. novembrī, rudens pilnsapulcē par Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli ievēlēts Jevgenijs BARKANOVS (mehānika).

Jaunievēlētā locekļa īsa biogrāfija

Jevgenijs BARKANOVS – Dr.sc.ing. (1993). RTU profesors, Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: galīgo elementu metode, kompozītmateriālu mehānika, konstrukciju dinamika un stiprība, svārstību dzišana, apgrieztās problēmas, optimizācija.

Publicētie darbi: 3 mācību grāmatas, 2 grāmatu redaktors, 124 zinātniskas publikācijas, no tām 59 SCOPUS datu bāzē, 92 konferenču tēzes, H-indekss – 10.

Pedagoģiskais darbs: zinātniskais vadītājs 3 aizstāvētiem promocijas darbiem, atbildīgais pasniedzējs par 5 izstrādātiem mācību priekšmetiem, vieslektors Vācijā, Krievijā u.c.

Zinātniskie projekti: 2 starptautisku projektu koordinators, t.sk. ES 7. programmas projekts un Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās sadarbības fonda pētījumu projekts; 7 starptautisko projektu zinātniskais vadītājs.

Organizatoriskais darbs: Būvniecības un arhitektūras nozares profesoru padomes loceklis un sekretārs, Promocijas padomes RTU P-03 un RTU P-06 loceklis, RTU Akadēmiskās sapulces loceklis, Latvijas Nacionālās mehānikas apvienības loceklis, Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas eksperts, LZP eksperts, ES 7. ietvarprogrammas un ES HORIZON2020 programmas eksperts, dažādu starptautisko konferenču zinātnisko komiteju un zinātnisko žurnālu redkolēģijās loceklis.

Atzinības: RTU rektora atzinības raksti.

RTU pētnieks stāsta par konstrukciju noturības pētījumiem un inženiertehnisko domāšanu

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Kaspars Kalniņš sarunā ar Latvijas Radio 6 Latvijas Universitātes radio NABA raidījuma «Zinātnes vārdā» vadītāju Ivaru Austeru stāsta par savām pētniecības interesēm, kā arī par inženiertehniskās domāšanas pamatprincipiem un to, kas ir svarīgs inženierzinātņu studijās.

Kaspara Kalniņa galvenās pētnieciskās intereses saistītas ar konstrukciju noturību. Šim tematam bija veltīta arī viņa 2006. gadā aizstāvētā doktora disertācija. Viņš ir piedalījies vairākos nozīmīgos pētījumos, tostarp Eiropas Kosmosa aģentūrai izstrādājot kosmosa satelītu ražošanas tehnoloģijas.

Pašlaik K. Kalniņš kopā ar kolēģiem strādā pie 3D printera pavediena pilnveidošanas – pēta, kā tajā iestrādāt stikla šķiedru, lai izdrukātajam materiālam varētu piešķirt funkcionalitāti.

Jautāts par inženiertehniskās domāšanas niansēm, Kaspars atzīst, ka šāda veida domāšanai labi pakļaujas viss, kas nerunā. Ja iesaistās cilvēks ar savu viedokli, ka tam, piemēram, patīk balta krāsa, tas šāda veida domāšanā neiekļaujas, ko jo «patīk» nav arguments inženierzinātnēs, tādēļ, ka tur ir svarīga funkcionalitāte – vai šī krāsa konkrētajā situācijā derēs un «strādās». Labu inženiertehnisku domāšanu raksturo spēja uztvert visu produkta vai risinājuma ciklu kopumā un domāt vairākus soļus uz priekšu.

2018. gada 11. oktobra radio NABA raidījumu var noklausīties Latvijas Sabiedrisko mediju portālā.

3. septembrī svinīgi aizsāks jauno studiju gadu

Pirmdien, 3. septembrī, Iezvanīšanas svētkos, kas notiks Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentu pilsētiņā Ķīpsalā, svinīgi tiks aizsākts 2018./2019. akadēmiskais studiju gads. Pasākums sāksies plkst. 10.30 Kolonādē, kas atrodas laukumā starp studentu dienesta viesnīcu, Elektronikas un telekomunikācijas, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas un Būvniecības inženierzinātņu fakultātēm.

No 10.30 līdz 12.00 īpaši jaunajiem studentiem paredzētā pasākumā – Iespēju tirdziņā – RTU struktūrvienības, studentu un interešu klubi iepazīstinās ar sevi, savu darbību un iespējām universitātē. Jaunie studenti varēs satikt RTU Sporta centra, Kultūras centra, Karjeras centra, Attīsības fonda, Dizaina fabrikas, studentu pašpārvaldes un citu struktūrvienību pārstāvjus. Ar priekšnesumu klātesošos priecēs RTU Karsējkomandas pārstāvji. Pasākuma gaitā norisināsies arī dažādas aktivitātes un konkursi.

No plkst. 12.00 līdz 13.00 notiks svinīgā studiju gada atklāšana, kurā studentus uzrunās un sveiks RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, prorektori un citi.

Plkst. 13.00 studenti dosies uz savām fakultātēm, lai aizvadītu pirmās ievadlekcijas, kuras ļaus iepazīt fakultāti, tās vadību, pašpārvaldi un kursabiedrus. Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) 1. kursa studentiem ievadlekcija notiks plkst. 13.30 RTU centrālajā ēkā, Kaļķu ielā 1, Lielajā aulā.

Pasākuma Facebook lapa.

RTU pētnieks komentē «TESLA ROADSTER» nogādāšanu kosmosā ar «FALCON HEAVY»

«Savā ziņā šis notikums ir jauna ēra, jo to spējis paveikt privātais uzņēmums,» komentējot faktu, ka 6. februārī ar pasaules lielāko un spēcīgāko raķeti «Falcon Heavy» Zemes orbītā nogādāts «Tesla Roadster» elektromobilis ar manekenu pilota vietā, Latvijas Radio 1 raidījumā «Zināmais nezināmajā» 15. februārī saka Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks Kaspars Kalniņš.

ASV kompānijas «SpaceX», kura palaida raķeti, dibinātājam Īlonam Maskam (Elon Musk) ir ideja, kā šajā jomā par saprātīgām izmaksām var attīstīt biznesu, uzskata K. Kalniņš. Viņaprāt, šis lidojums vērtējams kā testa brauciens, kurš izdevies veiksmīgi. To apliecina arī tas, ka lidojuma organizētāji spēja atpakaļ uz Zemes nogādāt malējos paātrinātājus, turklāt izdarīja to precīzi. K. Kalniņu šajā lidojumā visvairāk fascinēja konstrukcija noturība – šī joma ir arī viņa pētniecības interešu centrā.

K. Kalniņš ir pārliecināts, ka raķetes veiksmīgais stars bijis pārsteigums pašam Ī. Maskam un «SpaceX» pārstāvjiem. Viņš augstu vērtē šīs raķetes lidojuma piemēru kā labu precedentu būtiskam izmaksu samazinājumam kosmosa tehnoloģijās. Raķete būs vairākkārt izmantojama un spēs precīzi atgriezties.

15. februāra raidījuma «Zināmais nezināmajā» ierakstu var noklausīties Latvijas Radio mājaslapā.

RTU studentu brauciens pie koka būvniecības uzņēmumiem un MeKA

30. novembrī visi RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes studenti un citi interesenti tiek aicināti doties ekskursijā uz diviem koka būvniecības uzņēmumiem un Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu.
Ekskursijas norises plāns:
9.00 tikšanās pie RTU BIF Ķīpsalā
10.00 vizīte NORDIC HOMES
12.00 vizīte Cross Timber Systems
14.00 vizīte Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtā
16.30 atgriešanās Ķīpsalā
Laiki ir aptuveni, bet centīsimies pieturēties pie šāda grafika.
Visi, kas plāno piedalīties, lūdzu, atzīmējieties kā “going” pasākuma lapā Facebook. Dalībnieku skaitu ņesim vērā, pasūtot autobusu.
Lūgums ņemt līdzi sviestmaizes, lai varam ietaupīt laiku un papusdienot pa ceļam autobusā.
Ekskursijas organizators Gatis Zamtaurs būs paņēmis līdzi visus pārbaudes darbus. Tie, kas kādus no darbiem nav rakstījuši, varēs to izdarīt autobusā.
Ja rodas jautājumi, rakstiet Facebook.!

RTU studenti aicina piedalīties konstruēšanas sacensībās «Papīra tilti 4»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Studentu pašpārvalde aicina visus interesentus piedalīties pasaulē izturīgāko papīra tiltu konstruēšanas sacensībās, kas notiks 2. novembrī plkst. 16.30 Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6.

Tilts būs jābūvē no 50 A4 formāta lapām un līmes, šos materiālus dalībniekiem nodrošinās organizētāji. Komandām tiks piešķirti arī instrumenti papīra apstrādei – 30 cm lineāls, papīra nazis, zīmulis. Dalībniekiem būs iespēja izmantot arī savus nažus vai šķēres. Papīra tiltu konstruēšanai paredzētas divas stundas – no plkst. 17 līdz 19. Tiltu vērtēšana sāksies plkst. 20. Tiltu ievietos slogošanas aparātā un pēc tam novēros tā izturēto slodzi. Par uzvarētāju tiks atzīts tas tilts, kurš izturēs vislielāko slodzi.

Sacensībām var pieteikties studenti, skolēni un uzņēmumu pārstāvji, kuri vēlas pārbaudīt savas prasmes tiltu konstruēšanā. Lai piedalītos sacensībās, komandā jābūt trim dalībniekiem. Vērtēšana notiks studentu, skolēnu un uzņēmumu kategorijā.

Pieteikties papīra tiltu konstruēšanas sacensībām var līdz 1. novembrim plkst. 23.59. Pieteikšanās anketa un Facebook notikums.

Izturīgāko papīra tiltu konstruēšanas sacensības šogad norisinās jau ceturto gadu. Pagājušajā gadā visizturīgākais izrādījās komandas «Bridge IT» veidotais tilts, kurš noturēja 126,22 kg, ievērojami pārsniedzot 2015. gada rekordu — 57,4 kg. Otro vietu ar rezultātu 92,65 kg ieņēma komanda «WITTEVEEN+BOS LATVIA», bet trešie labākie bija komanda «JAM», kuras veidotais tilts spēja izturēt 75,22 kg slogojumu.

Balvas šī gada uzvarētājiem ir sarūpējuši atbalstītāji – ceļu projektēšanas uzņēmums SIA «Polyroad», AS «Latvijas Zaļais punkts», AS «UPB», bārs «Ezītis migā», SIA «Līgatnes papīrs» un kāršu spēle KAVA.

RTU 155. Gadadienai veltītā 58. starptautiskā zinātniskā konference

No 2017. gada 12. līdz 15. oktobrim notiks ikgadējā Rīgas Tehniskās universitātes 58. starptautiskā zinātniskā konference.

Konferences darbs noritēs visās RTU fakultātēs pavisam 17 sekcijās, aptverot RTU pētniecības jomas. Plānots, ka konferencē, piedalīsies vairāk kā 700 autoru, kas prezentēs Latvijas un pasaules zinātnes aktuālās tēmas, problēmas un sasniegumus.

Konferenci ar svinīgo plenārsēdi 14. oktobrī plkst. 11.30 atklās RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna.

Būvzinātnes sekcija

Sekcijas vadītājs:
Juris Smirnovs: juris.smirnovs@rtu.lv

+371 67089278

Sekcijas kontaktpersona:
Jānis Kaminskis: janis.kaminskis@rtu.lv

+371 67089287