Profesors Mārtiņš Vilnītis ievēlēts par RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekānu

RTU profesors Mārtiņš Vilnītis turpmāk vadīs RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāti.

Viņš ar balsu vairākumu 29. jūnijā notikušajās vēlēšanās izraudzīts RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes dekāna amatam. Uz amatu pretendēja trīs kandidāti: Anatolijs Borodiņecs, Mārtiņš Zaumanis un Mārtiņš Vilnītis.

Mārtiņa Vilnīša RTU BIF attīstības stratēģija

Sirsnīgi apsveicam profesoru Vilnīti un vēlam veiksmi uz izdošanos visu plānu un ieceru īstenošanā!