RTU 158. dzimšanas dienā sumina izcilākos zinātniekus un mācībspēkus

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), svinot 158. dzimšanas dienu, tradicionāli godināja izcilākos zinātniekus par ieguldījumu zinātnē un tehnoloģiju un produktu komercializāciju, kā arī apbalvoja gada labākos mācībspēkus un sumināja Gada absolventu. 

Apskatīt fotogaleriju

Gada balvas zinātniekiem tika pasniegtas RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences plenārsēdē. Tās piešķir, izvērtējot vairāku kritēriju kopumu – starptautiskas zinātniskās publikācijas, organizatorisko darbu pētniecībā, RTU piesaistītā finansējuma apjomu, pretendenta vadībā izstrādāto un aizstāvēto promocijas darbu kvalitāti un iegūtos patentus un licences.

Vērtējot pēc šiem kritērijiem, balvu «RTU Gada zinātnieks 2020» saņēma Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) dekāns akadēmiķis Māris Turks. Balvu «RTU Gada Jaunā zinātniece 2020» ieguva MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta pētniece Līga Stīpniece, savukārt balvu «RTU Gada jaunais zinātnieks 2020» – Būvniecības inženierzinātņu fakultātes (BIF) Materiālu un konstrukciju institūta vadošais pētnieks – Ģirts Būmanis.

Jau ceturto gadu RTU sumina arī zinātniekus, kuri veiksmīgi sadarbojas ar industriju un savus radītos produktus ir spējuši komercializēt jeb valorizēt. Žūrija vērtēja pretendentu ieguldījumu jaunu tehnoloģiju attīstībā un to popularizēšanā, kā arī sadarbību ar industriju. Šogad Gada balvu valorizācijā saņēma BIF Transportbūvju institūta vadošais pētnieks Viktors Haritonovs.

Gada balva valorizācijā tika pasniegta arī studentam, un to saņēma Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) Telekomunikāciju institūta pētnieks Jānis Braunfelds. Viņš ir viens no pirmajiem RTU doktorantiem, kurš projektā «Industriālais doktors» ar SIA «Latvijas Mobilais telefons» («LMT») finansiālu atbalstu izstrādā inovācijas, ko «LMT» nākotnē izmantos savā darbā.

Savukārt Senāta svinīgajā sēdē par godu RTU jubilejai tradicionāli sveica labākos mācībspēkus, pasniedzot «Akadēmiskās izcilības gada balvu 2020». To saņēma RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore Dagnija Blumberga. Savukārt «Gada jaunā mācībspēka goda nosaukumu 2020» saņēma ETF Radioelektronikas institūta vadošā pētniece Anna Litviņenko.

Par atbalstu inženierzinātņu studijām tituls «RTU Goda absolvents» tika piešķirts «LMT» prezidentam un valdes priekšsēdētājam Jurim Bindem. Viņa vadītais uzņēmums ilgus gadus ir atbalstījis RTU studijas un zinātni, un, pateicoties J. Bindes atsaucībai, RTU ar «LMT» finansiālo atbalstu īsteno Latvijā vēl nebijušu projektu «Industriālais doktors», kura laikā gan jau minētais studentu valorizācijas balvas saņēmējs J. Braunfelds, gan RTU doktorants Rūdolfs Rumba izstrādā inovatīvus risinājumus «LMT».

Senātā tika sveikti arī vairāki RTU mācībspēki par jauno zinātnieku sagatavošanu, tāpat tika godināti Inženierzinātņu vidusskolas skolotāji, vairāki RTU darbinieki saņēma Goda diplomus, savukārt RTU dienesta viesnīcu vadītājiem tika teikts paldies par uzcītīgo un atbidlīgo darbu Covid-19 laikā.

RTU ir pirmā Latvijas teritorijā izveidotā augstskola, kas dibināta 1862. gada 14. oktobrī. Rīgā augstskola bija nepieciešama, jo 19. gadsimta vidū Baltijas saimnieciskā attīstība bija sasniegusi tādu līmeni, ka bez vietējiem tehniskajiem speciālistiem tās attīstība draudēja palēnināties vai pat vispār apstāties. Rīgas Politehnikumu (tagadējo RTU) dibināja, paraugu gūstot no attīstītākajām Rietumeiropas valstīm, kur jau bija trīspakāpju tehniskās izglītības sistēma. Līdz ar Politehnikuma izveidi Rīgā sākās strauja inženiertehnisko zinātņu attīstība.

Mūsdienās RTU ir starptautiski pazīstama un prestiža vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā. RTU deviņās fakultātēs iespējams apgūt daudzpusīgu izglītību augstajās tehnoloģijās un inženierzinātnēs, kā arī sociālajās un humanitārajās zinātnēs. RTU nodrošina augstas kvalitātes izglītību, izcilu pētniecību un valorizāciju jeb inovāciju un tehnoloģiju pārnesi, zinātnes sasniegumus iedzīvinot praksē.

RTU šogad svinēs savu 158. jubileju

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vēstures diena, kurai šogad dots nosaukums «Laikmets un personība», norisināsies piektdien, 9. oktobrī, plkst. 9.30 RTU Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra (IVPC) ekspozīcijas zālē, Kronvalda bulvārī 1. Vēstures diena tradicionāli notiek pirms RTU dzimšanas dienas, kas gaidāma 14. oktobrī. RTU šogad svinēs savu 158. jubileju.

Vēstures dienu ievadīs RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences sekcija «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture», kurā ar priekšlasījumiem uzstāsies RTU, Latvijas Universitātes, Valsts valodas centra, Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas un citu organizāciju pārstāvji. Zinātniskās sekcijas programmā ir referāti par dažiem aktuāliem akadēmiskās dzīves aspektiem un privātdocenta statusu 20. gadsimta pirmajā pusē, kā arī par vairāku bijušo Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta (RPI) docētāju un absolventu dzīvesgājumu Latvijā un ārpus tās. Konferencē piedalīsies arī zinātnisko rakstu varoņi – RPI absolvents (1972), inženieris un sportists Mārtiņš Stabiņš un RPI absolvents (1968), vieglatlētikas statistiķis Andris Staģis.

Zinātniskās sekcijas noslēgumā paredzēts arī atceres mirklis, kurā tiks pieminēts akadēmiķis Jānis Stradiņš – izcila personība, daudzu Latvijas un ārzemju profesionālo organizāciju Goda biedrs, RTU Goda biedrs un zinātniskā žurnāla «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» bijušais redkolēģijas loceklis, kurš mūžībā aizgāja pagājušajā gadā. Tiks pieminēts viņa nozīmīgais devums zinātnē, Latvijas zinātņu vēsturē un sabiedrībā. RTU IVPC komanda izveidojusi arī ekspresizstādi par J. Stradiņu un viņa sadarbību ar RTU un tās Vēstures muzeju.

Pasākuma noslēgumā tiks atvērts RTU IVPC sagatavotais ceturtais zinātniskais žurnāls «Inženierzinātņu un augstskolu vēsture» (2020/4).

Studentu biznesa iespēju festivālā «ICEBREAKERS’20» RTU iepazīstinās ar studentu inovācijām

9. oktobrī virtuālā formā notiks studentu un jauno profesionāļu biznesa iespēju festivāls «Icebreakers’20», ko rīko Latvijas Universitātes (LU) Biznesa inkubators sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Dizaina fabriku. Festivālā RTU iepazīstinās ar studentu inovācijām un piedāvās vairākas interesantas aktivitātes. 

Festiāls ir pulcēšanās vieta studentiem un jaunajiem profesionāļiem, kur no zinātniekiem un uzņēmējiem uzzināt jaunāko par inovatīvām biznesa iespējām un iegūt aktuālo informāciju par dažādām nozarēm. Šogad «Icebreakers’20» notiks tiešsaistē, tā virstēma būs «Jaunā realitāte», akcentējot mainīgo un neprognozējamo vidi, kurā iespējas var atrast ikviens.

Festivālā īpaši studentiem, jaunajiem profesionāļiem un pētniekiem sagatavotas praktiskās nodarbības, būs diskusijas, virtuālā izstāžu zona un daudz kas cits. Tēmu fokusā – jaunu iespēju rašanās krīzes apstākļos, attālinātā dzīve, medicīna, pārtika, kosmoss, IT u.c.

RTU stendā festivāla virtuālajā izstāžu zonā būs iespējams uzzināt par RTU Dizaina fabriku – inovāciju un uzņēmējdarbības platformu ar vislabāk aprīkoto prototipēšanas darbnīcu Baltijas valstīs, augsti kvalificētu ekspertu komandu un zinātnisko atbalstu uzņēmējiem, vadītājiem un studentiem, lai radītu inovāciju idejas, augstas pievienotās vērtības produktus un inženiertehniskus risinājumus. Turpat būs iespējams iegūt vērtīgu informāciju par vērienīgās programmas «Inovāciju granti studentiem» aktivitātēm – pirmsinskubatoru «ideaLAB», inovāciju platformu «Demola Latvia», «Produktu attīstības projektu», kurā studentu komandas, sistematizējot un padziļinot zināšanas jaunu produktu izstrādāšanā, tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā, rada prototipus, RTU un LU kopīgi izveidoto «Universitāšu inkubatoru», kā arī «Creative Tuesdays» – platformu radošuma prasmju attīstīšanai, izmantojot praktisku darbošanos grupās, diskusijas un ideju ģenerēšanu. Stendā būs iespēja gan uzzināt vairāk par pašām programmām un to piedāvājumu studentiem uzņēmējspēju un radošuma attīstībai, gan iedvesmoties, uzklausot pieredzes stāstus un iepazīstoties ar citu studentu paveikto.

Paralēli tam «ideaLAB» koordinatori vadīs prakstisko darbnīcu par biznesa ideju validēšanu un ekspermintēšanu, bet RTU Dizaina fabrikas «EIT Food Hub Latvia» organizēs diskusiju paneli par pārtikas nākotni, kurā piedalīsies zinātnieki un nozares uzņēmēji.

Festivālā pieredzē dalīsies un studentus iedvesmos arī RTU zinātnieki, piemēram, zinātņu prorektors Tālis Juhna un HPC centra jeb Zinātniskā skaitļošanas centra vadītājs Lauris Cikovskis.

Šogad festivālā piedalīsies Latvijas spēcīgākās augstskolas – LU, RTU, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, Ventspils augstskola, Latvijas Jūras akadēmija, Banku augstskola, Latvijas Kultūras akadēmija, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, Biznesa augstskola Turība.

LU aicina studentu komandas līdz 4. oktobrim pieteikties dalībai grantu konkursā, lai iegūtu finansējumu biznesa ideju attīstībai. Jāņem gan vērā, ka piesakoties konkursam, interesenti kļūs par LU Studentu Biznesa inkubatora dalībniekiem. LU Studentu Biznesa inkubators uzņem komandas, kur vismaz 50% no komandas ir LU studenti, darbinieki, pētnieki vai pēdējo divu gadu absolventi. Papildu informācija un pieteikšanās.

Arī lielākās Lietuvas universitātes – Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Viļņas Universitāte un Vītauta Dižā Universitāte – atbalsta festivāla norisi un iesaistās tā satura veidošanā. «Icebreakers’20» atbalsta arī «Microsoft Latvia», «Accenture», «Bite Latvija», Eiropas Komisija. Dalība festivālā ir bez maksas. Papildu informācija un reģistrācija.