Untitled Document

Zinātne

Kompozīto materiālu, konstrukciju un tehnoloģisko procesu optimizācija


Šis pētījumu virziens ir saistīts ar kompozīto materiālu un konstrukciju, kurām būtu vēlamās īpašības, optimālu projektēšanu. Ir radīta jauna optimizācijas metode, kas balstīta uz eksperimentu plānošanu un atbildes virsmas metodi. Šī metode sastāv no četriem soļiem: optimāla eksperimentu plāna atrašana, materiāla un konstrukcijas īpašību noteikšana eksperimentu plāna punktos, izmantojot datoraprēķinus vai natūras eksperimentus, iegūto īpašību aproksimācija ar vienkāršām matemātiskām funkcijām interesējošajā apgabalā un optimizācija, izmantojot aproksimāciju funkcijas un noteiktos ierobežojumus. Ir izveidotas datorprogrammas kompozīto materiālu un konstrukciju optimālai projektēšanai.

 


Riga Technical University