Untitled Document

Zinātne

Slāņainu kompozīto konstrukciju galīgo elementu aprēķini


Šis pētījumu virziens ir saistīts ar statiski un dinamiski slogotu kompozīto konstrukciju galīgo elementu aprēķiniem. Ir izveidoti galīgo elementu modeļi slāņainu kompozītu un sendviča tipa stieņu, plātņu un čaulu aprēķiniem. Kompozīto konstrukciju galīgo elementu modelēšana tiek veikta ietverot kompozītā materiāla mikromehānikas aprēķinus viena slāņa vai matricas un šķiedru līmenī. Ir tikuši veikti pētījumi, kā savienot kompozītmateriālu uzvedību mikro līmenī (šķiedra, matrica, slānis) ar materiāla un konstrukcijas uzvedību makro līmenī (stienis, plātne, čaula). Ir radītas datorprogrammas kompozīto konstrukciju galīgo elementu aprēķiniem.

 


Riga Technical University