Untitled Document

Aprīkojums

Vibrometriskais


Polytec PSV-400
POLYTEC PSV-400 lāzervibrometrs ir bez-kontakta lāzera mērīšanas iekārta paredzēta konstrukciju dinamisko parametru (svārstību frekvenču, svārstību modu, svārstību modu izmaiņu laikā, svārstību modu virsmas liekumu parametru, konstrukciju svārstību dzišanas parametru, utt.) eksperimentāla noteikšanai. Izmantojot pieejamos (analogo vai digitālo) signāla dekoderus ir iespējams nomērīt konstrukcijas svārstību frekvences diapazonā 0..20 MHz, svārstību ātrumu ar precizitāti ± 10 m/s un pārvietojumus diapazonā no nanometra līdz metram. Iekārta sastāv no vadības pults, kas vada visus mērījumu, kontroles, regulācijas un analīzes uzdevumus sistēmas darbības laikā, un bez-kontakta optiskās mērīšanas kameras. Vadības pults nodrošina svārstību signālu konstrukcijai, kuras svārstības, izmantojot bez-kontakta optiskās mērīšanas kameru, tiek nolasīts un digitāli apstrādāts, lai iegūtu konstrukcijas pārvietojumus un to ātrumus.ISI-SYS
ISI-SYS lāzervibrogrāfs ir bez-kontakta lāzera mērīšanas iekārta paredzēta konstrukciju nesagraujošai testēšanai. Ar ISI-SYS lāzervibrogrāfu ir iespējams mērīt deformācijas konstrukcijām, kas pakļautas statiskai, dinamiskai vai termiskai slogošanai. ISI-SYS lāzervibrogrāfs darbojas, izmantojot šerogrāfijas principu - konstrukcijas deformācijas tiek iegūtas izmantojot relatīvo fāzu starpību starp diviem gaismas viļņiem, kas tiek izstaroti no lāzerdiodēm (400mW) un atpakaļ uztverti ar gaismas filtru aprīkotā kamerā (kadru skaits – 25..50 Hz). Tālāk, izmantojot digitālo attēlu korelācijas tehniku, tiek iegūta konstrukcijas deformāciju karte. Minimālais konstrukcijas diagonāles garums – 50mm. Dinamiskās slogošanas frekvenču diapazons – 0..40 kHz.


 


Riga Technical University